Παράταση συνεισφοράς δημοσίου για τα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ 1 και ΓΕΦΥΡΑ 2 για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Παράταση συνεισφοράς δημοσίου για τα προγράμματα ΓΕΦΥΡΑ 1 και ΓΕΦΥΡΑ 2 για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4842/2021 (άρθρα 99 επ.) που προβλέπει την παράταση των προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ 1 και ΓΕΦΥΡΑ 2 του ν. 4714/2020, ήτοι την επιδότηση του δημοσίου επί των μηνιαίων δανειακών δόσεων, για ακόμη 3 μήνες. Τα προγράμματα αφορούν...
Δάνεια παλιννοστούντων ομογενών και διαταγές πληρωμής

Δάνεια παλιννοστούντων ομογενών και διαταγές πληρωμής

Με το παρόν άρθρο το γραφείο μας θέλει να σας ενημερώσει για το πρόβλημα που ανέκυψε πρόσφατα με τις χιλιάδες διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί για τα δάνεια των παλλινοστούντων ομογενών. Στους παλιννοστούντες ομογενείς με το Ν. 2790/2000 και την κατ’ εξουσιοδότησή...