Με το παρόν άρθρο το γραφείο μας θέλει να σας ενημερώσει για το πρόβλημα που ανέκυψε πρόσφατα με τις χιλιάδες διαταγές πληρωμής που έχουν εκδοθεί για τα δάνεια των παλλινοστούντων ομογενών.

Στους παλιννοστούντες ομογενείς με το Ν. 2790/2000 και την κατ’ εξουσιοδότησή του ΚΥΑ 14979/2004 δόθηκε η δυνατότητα λήψης δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (της οποίας το ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα με τη ζώνη εγκατάστασής τους) για την ανέγερση-ολοκλήρωση κατασκευής  της κυρίας κατοικίας τους ώστε να υποστηριχθούν κατά τη στεγαστική τους αποκατάσταση. 

Στην πλειοψηφία τους τα δάνεια αυτά έπαψαν να εξυπηρετούνται από τους δανειολήπτες λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία μαστίζει  τη χώρα από τα έτη 2009-2010, χωρίς ωστόσο τα τραπεζικά ιδρύματα να οχλήσουν από τότε τους οφειλέτες.

Από τον Μάιο του 2021 ωστόσο ξεκίνησε μαζικά η έκδοση διαταγών πληρωμών κατά των οφειλετών αυτών από τις δανείστριες τράπεζες, καλώντας τους δανειολήπτες να καταβάλλουν το σύνολο του οφειλόμενου ποσού πλέον τόκων και άλλων επιβαρύνσεων.

Οι αποδέκτες των διαταγών αυτών πληρωμών έχουν μια εξαιρετικά σύντομη προθεσμία για να δράσουν ώστε να προσβάλλουν τις ανωτέρω διαταγές πληρωμής και να προστατευθούν από τις περαιτέρω κινήσεις των τραπεζών και την κατάσχεση της κύριας κατοικίας τους και της εν γίνει περιουσίας τους.

Εφόσον έχετε λάβει μια τέτοια διαταγή πληρωμής, είναι ζωτικής σημασίας να κινηθείτε άμεσα ώστε να θωρακίσετε τα συμφέροντά σας.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλέψει και να σας εκπροσωπήσει στην ανωτέρω διαδικασία.