Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4842/2021 (άρθρα 99 επ.) που προβλέπει την παράταση των προγραμμάτων ΓΕΦΥΡΑ 1 και ΓΕΦΥΡΑ 2 του ν. 4714/2020, ήτοι την επιδότηση του δημοσίου επί των μηνιαίων δανειακών δόσεων, για ακόμη 3 μήνες. Τα προγράμματα αφορούν τους δανειολήπτες που επλήγησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η  παράταση της επιδότησης για 3 ακόμα μήνες αφορά τους υφιστάμενους δικαιούχους, εκείνους δηλαδή που ήδη έλαβαν ή λαμβάνουν επιδότηση για διάστημα 9 μηνών, οπότε και η συνολική περίοδος της κρατικής επιδότησης θα ανέλθει συνολικά στους 12 μήνες. 

Για το επιπλέον αυτό διάστημα των 3 μηνών η συνεισφορά του Δημοσίου διαμορφώνεται ως εξής:

-στο 40% της μηνιαίας δόσης για τους δανειολήπτες με ενήμερα δάνεια
-στο 35% της μηνιαίας δόσης για τους δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει δάνεια που είχαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών και
– στο 20% της μηνιαίας δόσης για τους δανειολήπτες που είχαν δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και έχουν πλέον ρυθμιστεί.

Σε ό,τι δε αφορά το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 2»,ι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει έγκριση της επιδότησης, μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου, ώστε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους και στη συνέχεια θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 8 μήνες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Μπορείτε να δείτε το νόμο εδώ.