Ευάλωτοι Οφειλέτες και ν. 4738/2020

Ευάλωτοι Οφειλέτες και ν. 4738/2020

Ως ευάλωτος νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Πρόκειται επί της ουσίας για τους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης. Τέτοιοι ευάλωτοι οφειλέτες είναι εκείνοι που είτε...
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών- Ν.4738/2020

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών- Ν.4738/2020

Ξεκίνησε από τη 01-06-2021 η δυνατότητα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών στα πλαίσια του νέου πτωχευτικού νόμου 4738/2020 στον οποίο υπάγονται τόσο  φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού...