Ξεκίνησε από τη 01-06-2021 η δυνατότητα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών στα πλαίσια του νέου πτωχευτικού νόμου 4738/2020 στον οποίο υπάγονται τόσο  φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ώστε να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως και 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ για τις οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως και 420 δόσεις.

Με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας.