Η εξουσία διανομής και η ανάλωσή της για ενσώματα και άυλα έργα μέσα από τη νομολογία του ΔΕΕ

Η εξουσία διανομής και η ανάλωσή της για ενσώματα και άυλα έργα μέσα από τη νομολογία του ΔΕΕ

Συντάκτες: Ανθή Ακριτίδου Δικηγόρος, MA Art Law & Arts Management Ι.Η.U, MΔΕ Εμπορικού Δικαίου AΠΘ Μαργαρίτα Ακριτίδου Δικηγόρος, LLM Fletcher School of Law and Diplomacy, LLM Transnational and European Commercial Law Ι.Η.U, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ Η εξουσία...
The New Publisher’s Right in the Digital Single Market Directive-Μελέτη δημοσιευμένη στο ΔΙΤΕ 2020

The New Publisher’s Right in the Digital Single Market Directive-Μελέτη δημοσιευμένη στο ΔΙΤΕ 2020

Συντάκτης: Ανθή Ακριτίδου Η υπ’ αριθ. 2019/790 Eυρωπαϊκή Oδηγία για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά παρουσίασε για πρώτη φορά ένα συγγενικό δικαίωμα για τους Εκδότες Τύπου. Συγκεκριμένα, η διάταξη του Άρθρου 15 της Οδηγίας τους απονέμει την εξουσία να εμποδίζουν οποιαδήποτε...