Συντάκτης: Ανθή Ακριτίδου

Η υπ’ αριθ. 2019/790 Eυρωπαϊκή Oδηγία για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά παρουσίασε για πρώτη φορά ένα συγγενικό δικαίωμα για τους Εκδότες Τύπου. Συγκεκριμένα, η διάταξη του Άρθρου 15 της Οδηγίας τους απονέμει την εξουσία να εμποδίζουν οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διάθεση της επένδυσής τους στο κοινό όταν αυτές λαμβάνουν χώρα στο ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος αυτού ενώ επιχειρείται και σύγκρισή του με αντίστοιχα δικαιώματα που εισήγαγαν στο παρελθόν μεμονωμένα κράτη-μέλη. Τέλος, εξετάζεται και η περίπτωση της εν τη πράξει εφαρμογής του δικαιώματος από τη Γαλλία, την πρώτη χώρα που προέβη στην μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο.

Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό ΔΙΤΕ, τεύχος 3 του 2020 (σ. 412 επ.) και είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικώς εδώ.