Συντάκτες:

Ανθή Ακριτίδου Δικηγόρος, MA Art Law & Arts Management Ι.Η.U, MΔΕ Εμπορικού Δικαίου AΠΘ

Μαργαρίτα Ακριτίδου Δικηγόρος, LLM Fletcher School of Law and Diplomacy, LLM Transnational and European Commercial Law Ι.Η.U, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ

Η εξουσία διανομής του δημιουργού στα πλαίσια του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, διαχρονικά συνυφασμένη με τα ενσώματα αντίγραφα του έργου, απασχολεί τα τελευταία χρόνια θεωρία και νομολογία ως προς την υπαγωγή σε αυτήν και των άυλων/ψηφιακών έργων. Η προβληματική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τίθεται ως πρόκριμα για την μετέπειτα εξέταση της δυνατότητας ανάλωσης του δικαιώματος ή μη επί των ψηφιακών έργων, που εφόσον γίνει δεκτή απεκδύει τον δημιουργό από τον έλεγχο κυκλοφορίας των νομίμως δημοσιευμένων έργων του στον αχανή κόσμο του διαδικτύου. Με την παρούσα μελέτη, παράλληλα με την εννοιολογική οριοθέτηση της εξουσίας διανομής και της ανάλωσής της, επιχειρείται η συγκέντρωση των σημαντικότερων πορισμάτων της νομολογίας του ΔΕΕ των ζητημάτων αυτών τόσο για τα αναλογικά/ενσώματα έργα όσο και για τα ψηφιακά, με επίκεντρο επί της τελευταίας προβληματικής τις αποφάσεις UsedSoft και Tom Kabinet.

Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό ΔΙΤΕ, τεύχος 3 του 2021 (σ. 399 επ.) και είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικώς εδώ.