Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 81/21-5-2021 ο ν. 4800/2021 που εμπεριέχει αλλαγές στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα στις σχέσεις γονέων και τέκνων με κεντρικό ζήτημα τη συνεπιμέλεια και τη δυνατότητα συναινετικού διαζυγίου με ψηφιακή δήλωση. Οι νέες διατάξεις...