Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 81/21-5-2021 ο ν. 4800/2021 που εμπεριέχει αλλαγές στα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα στις σχέσεις γονέων και τέκνων με κεντρικό ζήτημα τη συνεπιμέλεια και τη δυνατότητα συναινετικού διαζυγίου με ψηφιακή δήλωση.
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.