Αφορολόγητο δωρεών και γονικών παροχών

Αφορολόγητο δωρεών και γονικών παροχών

Από σήμερα 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων μεταξύ γονέων τέκνων (συγγενείς α’ βαθμού), παππούδων-εγγονών (συγγενείς εξ’ αίματος β’ βαθμού), συζύγων και προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις...