Από σήμερα 1η Οκτωβρίου οι γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων μεταξύ γονέων τέκνων (συγγενείς α’ βαθμού), παππούδων-εγγονών (συγγενείς εξ’ αίματος β’ βαθμού), συζύγων και προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, δεν επιβαρύνονται με φόρο, σύμφωνα με ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή και ισχύει από σήμερα. 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική φορολογική διευκόλυνση καθώς μέχρι και σήμερα οι γονικές παροχές ήταν αφορολόγητες μόνο μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ.