Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

To σήμα μιας επιχείρησης αποτελεί το βασικό όπλο της για την αναγνώριση της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της από τον καταναλωτή σε σχέση με άλλες όμοιές της. Το σήμα μπορεί να αποτελείται από σημεία, λέξεις (ακόμη και όνομα προσώπου), σχέδια, αριθμούς,...