Ο Ν. 4990/2022 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 για την προστασία των των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (τους λεγόμενους whistleblowers) πρόκειται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι οποίοι πρέπει να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή του.

Η νέα νομοθεσία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ασφαλές πλαίσιο μέσω του οποίου ένα πρόσωπο που εργάζεται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή στα πλαίσια της εργασίας του έρχεται σε επαφή με μία επιχείρηση ή δημόσιο φορέα θα μπορεί να αναφέρει οποιαδήποτε παράβαση του ενωσιακού δικαίου η οποία τελείται στο χώρο αυτόν και για την οποία λαμβάνει γνώση, κάτω υπό όρους άκρας εμπιστευτικότητας ώστε να προληφθεί η διαρροή της ταυτότητάς του.

Κατ’ επιταγή του νέου νόμου, τόσο δημόσιοι φορείς όσο και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 και πλέον υπαλλήλους υποχρεούνται να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης (Υ.Π.Π.Α) για τις αναφορές που θα υποβάλλονται καθώς και να τηρήσουν μια σειρά υποχρεώσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εκείνη της δημιουργίας και διατήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι σχετικές αναφορές.

Σημειώνεται πως αδυναμία του δημοσίου φορέα ή της ιδιωτικής επιχείρησης να ορίσει Υ.Π.Π.Α μπορεί να τους φέρει αντιμέτωπους με βαριά πρόστιμα, από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον Αρμόδιο εποπτικό φορέα.

Επιπλέον, ο νόμος θεσπίζει μια σειρά ευεργετικών μέτρων για τα πρόσωπα που προβαίνουν στις ανωτέρω αναφορές καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που οι εργοδότες επιδιώξουν να προβούν σε αντίποινα κατά των προσώπων αυτών ή επιδιώξουν να δυσχεράνουν τη διαδικασία υποβολής αναφορών ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας της διαδικασίας.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με τουλάχιστον 50 έως 249 εργαζομένους τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης η 17η Δεκεμβρίου 2023 ενώ για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότερους από 249 εργαζομένους αλλά και οι δημόσιοι φορείς, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων τους, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν στις απορίες σας και να σας δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.